klijent

LIDL

naziv kampanje

HOĆEŠ DA MENJAMO MESTA?

mediji

OOH, PRINT

godina

2022

Tržišta

SRBIJA

Ideja

Budući da u Srbiji živi preko 870 hiljada naših sugrađana koji imaju neku vrstu invaliditeta, zahtev od strane klijenta je bio da dobro osmišljenom kampanjom ukažemo na njihova prava i potrebe, generalno, ali i sa fokusom na LIDL  prodajna mesta. Cilj je bio preneti poruku da su ova mesta s razlogom rezervisana i da je bahato parkiranje samo još jedna od poteškoća za osobe sa invaliditetom.

Poruka kampanje: HOĆEŠ DA MENJAMO MESTA? POMERI SE S MESTA, pored bilborda, hengera, flajera i postera na Lidl prodavnicama, pojavila se i svuda na društvenim mrežama. Društvo je brzo prepoznalo njen značaj, pa se organskim putem proširila i kroz priče na Twitter-u, Facebook-u i Instagram-u.

Lidlova kampanja se sastoji od dugotrajnog obeležavanja samih parking mesta za osobe sa invaliditetom i dodatnog obeležavanja nepropisno parkiranih automobila na mestima za osobe sa invaliditetom hengerima i flajerima koji bahatim vozačima prenose poruku da poštuju prava i potrebe svojih sugrađana sa invaliditetom.